piątek, 2 marca 2018

"W krainie Jana Brzechwy" - konkurs plastyczny dla dzieci polonijnych


Zapraszamy wszystkie dzieci polonijne do udziału w konkursie plastycznym 

      "W krainie Jana Brzechwy" 

organizowanym przez naszą Akademię oraz Punkt Nauki Języka Polskiego Dzieciaki Itzehoe, we współpracy z Polskim  Konsulatem w Hamburgu, Diakonieverein Migration Elmshorn oraz Teatrem Czwarte Miasto.


Regulamin konkursu:§1
Cele konkursu:
1.       Zapoznanie dzieci i młodzieży z twórczością Jana Brzechwy.
2.       Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej utworami literackimi.
3.       Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.
§2
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu są szkoły: „Akademia Pana Kleksa” z Elmshorn oraz „Dzieciaki” z Itzehoe przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Hamburgu.
§3
Założenia organizacyjne
Konkurs zostanie przeprowadzony w nastepujących kategoriach wiekowych:
Do 6 lat – dzieci przedszkolne
7 – 9 lat – szkoła podstawowa
10 lat i powyżej – szkoła średnia
§4
Zasady konkursu
1. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, będącej ilustracją dowolnie wybranego utworu Jana Brzechwy.
2. Technika wykonania pracy oraz jej format są dowolne.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4. Praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi osobowymi autora z uwzględnieniem wieku.
5. Ilustracja konkursowa powinna zawierać rónież tytuł utworu Jana Brzechwy, do którego została wykonana.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w przedstawieniu wystawianym pzez Teatr Czwarte Miasto „Książę Papusz i jego przyjaciele”, które odbędzie się 21.04.2018 roku w Haus der Begegnung w Elmshorn, w czasie którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody. Organizator nie przewiduje możliwości wysyłki nagród.
7. Prace należy dostarczyć do Akademii Pana Kleksa w Elmshorn lub do Punktu Nauki Języka Polskiego Dzieciaki w Itzehoe, w terminie do 15 kwietnia 2018 roku, po upływie którego nie będą przyjmowane.
Prace można wysyłać na adres pocztowy:
HdB Elmshorn
Polnischer Treffpunkt  "Akademia Pana Kleksa"
Hainholzer Damm 11,
25337 Elmshorn

§5
Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny zgłoszonych prac dokona jury powołanie przez Organizatora w składzie: Karolina Wiśniewska, Agnieszka Holm, Joanna Trojan Nowicka, Agnieszka Wenclik, Małgorzata Kaczmarowska, Dorota Sadowska i Magdalena Kurek z Teatru Czwarte Miasto. Członkowie komisji wybiorą w poszczególnych kategoriach wiekowych po trzy zwycięskie prace. Decyzje jury są ostateczne.
Werdykt i wręczenie nagród odbędzie się 21.04.2018 r. podczas przedstawienia teatralnego „Książę Papusz i jego przyjaciele”. Organizator nie przewiduje mozliwości wysyłki nagród.
§6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego praca plastyczna jest jego autorstwa i nie była dotąd publikowana.
2. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych (wraz z danymi osobowymi autorów) w mediach.
4. Uczestnik/Opiekun na załączonym do pracy formularzu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim.
5.  Opiekun wyraża zgodę na fotografowanie dziecka w czasie przedstawienia oraz w czasie wręczania nagród  21.04.2018 roku oraz na upublicznianie wizerunku dziecka w mediach.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Deklaracja uczestnictwa w konkursie:
 (Deklarację należy wydrukować i dołączyć do pracy konkursowe!!!)środa, 18 października 2017

W ogródeczku jeżyk śpi :)Po bardzo długiej przerwie... w końcu post z inspiracją. Podrzucam pomysł w co pobawić się z dziećmi w jesienne, deszczowe popołudnia. 

Nasza tematyczna piosenka:

W ogródeczku jeżyk śpi,
zbudź się jeżu, zbudź, zbudź.
Lecz nie podam rączki ci,
bo mnie będziesz kłuć, kłuć.

Ale zanim zabawa potrzebujecie domowej roboty ciastoliny:

400g mąki
200g soli
2 łyżki kwasu cytrynowego (można znaleźć w Rossmannie)
500ml gorącej wody
2 łyżki oleju
farby do malowania palcami lub barwniki spożywcze (1-2łyżeczki farby na kolor)

Wszystkie składniki zagniotłam w robocie kuchennym. Podzieliłam na 4 porcje i każdą wymieszałam z 1-2 łyżkami farbki (w zależności od intensywności koloru, który chcecie uzyskać)

Polecam przechowywać ciastolinę w szczelnie zamkniętym plastykowym pudełku. Nic się z nią wtedy nie dzieje, nie kruszeje, nie schnie. Ja swoją ciastolinę przechowuję już 2 tygodnie i nadal jest idealna do gniecenia!

A tak się bawiliśmy z Maluchami, gniotąc jesienne jeże :)
Tyle frajdy, koncentracji i ćwiczeń małych paluszków:
środa, 4 października 2017

"Opowiedział dzięcioł sowie"
24 września gościliśmy w Elmshorn Teatr Czwarte Miasto, który odwiedził naszą Akademię z nowym przedstawieniem dla dzieci - " Opowiedział dzięcioł sowie". 
Było to wyjątkowo miłe i radosne spotkanie dla naszych dzieciaków. Bawili się wszyscy - mali i duzi!!!

Dziękujemy serdecznie aktorom Teatru Czwarte Miasto za to spotkanie.